Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 04/05/2017 10:41

Tiền thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế bắt buộc phải nộp hàng năm tại Nhật. Phụ thuộc mức thu nhập khác nhau của mỗi người mà số tiền thuế thu nhập mỗi cá nhân phải nộp sẽ khác nhau.
1. Tiền thuế thu nhập hàng tháng là bao nhiêu?

Đối với những ai có thu nhập 1 tháng dưới 88,000 yên (tức là từ 0~87,999 yên) thì tiền lương tháng đó sẽ không bị trừ thuế. Và đối với những ai có thu nhập 1 tháng từ 88,000 yên trở lên sẽ bị tính thuế. Số tiền thuế bị trừ trong 1 tháng đó sẽ theo bảng thu thuế mà bộ tài chính Nhật Bản đưa ra.
Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhât
 
Số tiền thuế bị trừ trong 1 tháng đó sẽ theo bảng thu thuế mà bộ tài chính Nhật Bản đưa ra

Cách xem bảng tính thuế này cụ thể như sau:

 • Mục số 1  là mức thu nhập tháng đó trên bao nhiêu (以上) và dưới bao nhiêu (未満
 • Mục số   là trường hợp bạn có viết và nộp tờ khai báo thuế & số người lệ thuộc (扶養控除等(異動)申告書 cho chỗ làm thêm,hoặc ở công ty hàng năm.Khi đó số tiền thuế sẽ được tính như ở mục 2.
 • 7 Cột 1人、2人…7人 là số người lệ thuộc,thì số tiền thuế bị trừ sẽ tương ứng với số tiền bị ghi ở cột đó.
  Ví dụ: 1 người (Số người lệ thuộc là 0) có thu nhập tháng đó là 
  92,500 yên và có viết tờ 扶養控除等(異動)申告書 năm đó rồi thì tháng đó sẽ bị trừ tiền thuế thu nhập là 340 yên. Trường hợp người đó có đăng ký thêm có 1 người lệ thuộc thì số tiền thuế sẽ bị trừ là 0 yên.
 • Mục số 3  là số tiền thuế dành sẽ bị trừ dành cho những ai chưa nộp tờ giấy 扶養控除等(異動)申告書 bên trên.
  Ví dụ: Người có thu nhập
   92,500 yên giống bên trên nhưng chưa nộp tờ 扶養控除等(異動)申告書 thì số tiền thuế tháng đó sẽ là 3300 yên.
Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhât
Mẫu tờ giấy 扶養控除等(異動)申告書
 
2. Tiền thuế thu nhập phải nộp trong 1 năm là bao nhiêu?

Nếu tổng số tiền thuế thu nhập bạn đã đóng trong 12 tháng của năm đó mà vượt quá số tiền thuế thu nhập phải đóng trong 1 năm theo quy định của chi cục thuế Nhật Bản, thì bạn hãy đi làm thủ tục khai báo thuế 確定申告. Để được hoàn lại số tiền thuế đã đóng thừa.

Ngược lại nếu tổng số tiền thuế thu nhập mà bạn đã đóng trong 12 tháng của năm đó lại ko đủ với mức thuế thu nhập quy định phải đóng trong 1 năm đó thì bạn phải đóng thêm phần còn thiếu.

Chính vì thế số tiền thuế thu nhập bị trừ hàng tháng,có tháng nhiều,có tháng ít không quan trọng.

Quan trọng nhất ở đây là
 tổng số tiền thu nhập của bạn 1 năm đó là bao nhiêu? Thì số tiền thuế thu nhập phải đóng sẽ được tính theo tổng thu nhập năm đó.

Trước tiên muốn biết được số tiền thuế thu nhập được tính như thế nào thì bạn phải xem qua bảng tính tiền thuế thu nhập bị trừ tính trong 1 năm của sở thuế.
 
Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhât

Bảng tính thuế thu nhập theo năm

Về cách xem bảng tính thuế thu nhập theo năm này: Bạn để ý thấy:

- Phần cột màu trắng là mức thu nhập từ bao nhiêu đến bao nhiêu.

- Và phần cột màu xanh nhạt là số tiền sẽ bị tính thuế (tạm thời) ứng với mức thu nhập đó là bao nhiêu.

Trước khi đọc cách tính thuế cụ thể thì mọi người cần ghi nhớ 1 vài từ khóa sau:

1.    給与等の金額:Tổng số tiền thu nhập.
2.    給与所得控除後の給与等の金額:Số tiền tương ứng sẽ bị tính thuế từ tổng thu nhập.
3.    社会保険料:Tổng số tiền bảo hiểm đã đóng trong năm đó.
4.    扶養控除:Số tiền miễn thuế cho người phụ thuộc. (cứ 1 người sẽ được giảm 38万円 ko bị tính thuế)
5.    基礎控除:Số tiền miễn thuế cơ bản. (38万円)

Và 1 điều nữa là số %
sẽ bị tính thuế dựa vào số tiền thu nhập sau khi trừ số tiền miễn giảm rồi là bao nhiêu? Nó được tính dựa vào bảng % số tiền thuế thu nhập sau đây:


Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhât

Cách tính (A)×(B)-(C)=Thuế thu nhập cá nhân

Sau đây sẽ đi vào ví dụ cụ thể cách tính mức thuế thu nhập trong 1 năm.

Ví dụ 1

Mình sẽ ví dụ 1 người có mức thu nhập là: 150 man/năm.
Đóng tiền bảo hiểm y tế (社会保険) năm đó tổng cộng hết: 60,000 yên (6 man).
Số người lệ thuộc là: 1 người

→ Mức thu nhập của người này tương ứng ở phần số  1  khoang tròn đỏ hình minh họa bên trên.
Để ý ở cột bên màu xanh có dòng chữ
  給与等の金額から650,000円を控除した金額  tức là lấy tổng số tiền thu nhập trừ đi 65 man sẽ ra số tiền tương ứng bị tính thuế

Tổng số tiền thu nhập: 給与等の金額=1,500,000円 (150 man)
→Số tiền tương ứng bị tính thuế trong lương (給与所得控除後の給与等の金額) sẽ là: 
1,500,000―650,000850,000 (85 man)

Tiếp theo sẽ là: 
Số tiền tương ứng bị tính thuế trong lương - Số tiền bảo hiểm đã đóng - Số tiền người lệ thuộc - Số tiền miễn thuế cơ bản = Số tiền bị tính thuế

Áp dụng công thức trên ta có: 8561×3838=3 man
→Số tiền người bị tính thuế của người này là 3 man

Dựa vào bảng % bị tính thuế bên trên thì người này nằm ở nhóm dưới 195 man (195万円以下)
Cho nên số %(税率) sẽ bị tính là 5%

→Số tiền thuế năm đó phải đóng sẽ là 30,000 × 5%01500

Và nếu trong tờ giấy 源泉徴収票 ( hình minh họa bên dưới) của người đó mục số 4 (源泉徴収税額)ghi 1 khoản tiền thuế đã bị thu lớn hơn số tiền 1500 bên trên thì có nghĩa là bạn đã đóng thừa thuế của năm đó. Khi đó hãy đi xin hoàn lại khoản tiền thuế đã đóng thừa của mình như bài biết 
Hướng Dẫn xin hoàn thuế thu nhập cá nhân 
đã giới thiệu.
 
Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhât

Ví Dụ 2

1 người có tổng thu nhập 1 năm là: 1,619,500
Số tiền bảo hiểm đã đóng năm đó là: 100,000
Số người lệ thuộc đã đăng ký là: 0 người (0×38 man

→Từ mức thu nhập này thì người này nằm ở mức khoanh tròn đỏ số  2  hình bảng tính tiền thuế thu nhập bị trừ Ở bên trên.
→Số tiền tương ứng bị tính thuế (ở cột màu xanh) sẽ là:969,000
→Số tiền bị tính thuế sau khi trừ các khoản miễn giảm sẽ là:
969,000100,0000×380,000380,000489,000

Khoản tiền trên cũng nằm trong mức dưới 195万円 nên số % (税率)sẽ bị tính là 5%
→Số tiền thuế phải đóng là 489,000×5%024,450

Sau đó so sánh với số tiền đã bị thu thuế ở tờ gensen 源泉徴収税額.
Nếu đã đóng thừa thì lại đi xin hoàn thuế thu nhập cá nhân nhé !

Ví dụ 3

Ví dụ thu nhập năm ngoái của mình là :700 man
Số tiền bảo hiểm đã đóng là: 30 man
Số người lệ thuộc: 2 người

Cách tính nhanh tiền thuế thu nhập cá nhân tại Nhât

Dựa vào bảng tính thuế thì số tiền tương ứng bị tính thuế từ mức thu nhập trên sẽ là:
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000を控除した金額
Nghĩa là tổng mức thu nhập × 90%  120 man  Số tiền tương ứng bị tính thuế.

→Áp dụng công thức trên với mức thu nhập 7,000,000 của mình thì sẽ như sau:
7,000,000 × 90% 1,200,000 = 5,100,000 (510 man)

→Số tiền bị tính thuế sau khi trừ các khoản miễn giảm sẽ là:
5,100,000 300,000 2×380,000 380,000  3,660,000 (366 man)
Khoản tiền này nằm ở mức 330695 man 330万円超695万円以下)

→Mức % bị tính (税率) sẽ là 20%
→Số tiền thuế thu nhập cá nhân mà mình phải đóng cho sở thuế sẽ là: 336 × 20% 427,500 304,500

Nếu số tiền thuế thu nhập thực tế mình bị trừ ở tờ gensen là khoảng 20 man tức là mình vẫn đóng thiếu tầm 10,4 man nữa.
Khi đó cũng phải lên sở thuế để nộp nốt số tiền còn thiếu nếu ko sớm muộn sẽ có ngày bị sở thuế “sờ gáy” vì đóng thiếu,và số tiền đóng thiếu sẽ có thể bị tính lên thành 115% vì tội nộp muộn,hoặc mức độ cao hơn nữa sẽ bị bắt vì trốn thuế.

Lưu ý quang trọng:

1.    Đăng ký người lệ thuộc thì người đó phải trên 16 tuổi trở lên.Thông thường người Việt Nam thường đăng ký vợ,hoặc bố mẹ đẻ.

2.    Để đăng ký người lệ thuộc thì yêu cầu người đó phải là 
quan hệ ruột thịt (có tên trong sổ hộ tịch của bạn) và có thu nhập dưới 103 man/năm.

3.    Nếu người lệ thuộc (vợ,cha,mẹ) của bạn trên 65 tuổi thì số tiền được miễn giảm không bị tính thuế sẽ là 48 man chứ không phải là 30 man nhé.

4.    Cách đăng ký người lệ thuộc thì bạn phải photo,dịch,công chứng sổ hộ tịch + giấy chứng nhận thu nhập(của người lệ thuộc) + Giấy tờ chứng minh gửi tiền về nhà hàng tháng cho người lệ thuộc (đối với ai mới qua Nhật thì không có hình như vẫn đc) Sau đó đưa cho người làm ở văn phòng công ty họ sẽ làm thủ tục cho mình.Thông thường văn phòng các công ty mà bạn đang làm thì họ đều tiếp nhận làm giúp cho mình.

Chúc các cbạn thanh công!

Nhập số điện thoại yêu cầu gọi lại!
Họ và tên Năm sinh
Điện thoại Địa chỉ
Nội dung yêu cầu
Từ khoá

Để lại bình luận

Hotline: 0969.048.973

THANH MAI (Ms)

Điện thoại: 0987.556.894

 

HOÀNG NGUYỆT (Ms)

Điện thoại: 0984.811.593

 

HOÀNG LAN (Ms)

Điện thoại: 0969.048.973

Đồng yên Mua vào Bán ra

JPY 204.27 208.58
 
PHÒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC TTC VIỆT NAM
Trụ sở: Trung tâm thương mại Interserco - Số 2, Đường Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình)
Văn phòng tư vấn + tiếp nhận hồ sơ:
- Tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (Cách bến xe Mỹ Đình 1.4 Km)
- Tòa nhà Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội (cách tòa nhà Keangnam 100m & bến xe Mỹ Đình 1 Km) 
Tel : 024 710 88828– Hotline: (84-9) 0303 3383
Email : info@japan.net.vn
Thông tin thị trường Xuất khẩu lao động Nhật Bản 
Cập nhập liên tục những đơn tuyển dụng - phỏng vấn - thi tuyển trực tiếp với các xí nghiệp Nhật Bản trong năm 2017-2018

Công ty xuất khẩu lao động tại Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động nam/nữ đi XKLĐ không qua môi giới. Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục, quy trình, vay vốn và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình,…; Đà Nẵng – Miền trung; Tp Hồ Chí Minh – tphcm (Sài Gòn) – các tỉnh miền Nam

Các đơn hàng XKLĐ tập trung tại các tỉnh Nhật Bản: Tokyo, Osaka, Hokkaido – Sapporo, Chiba, Saitama, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Iwate, Kagawa, Ibaraki, Kyoto, Nagano, Toyama, Shizuoka, Gifu, Kumamoto, Yamaguchi, Kanagawa, Hyogo, Miyagi, Gunma, Tochigi, Mie, Nagasaki, Okayama

KY THUAT VIEN NHAT BAN
KY SU NHAT BANTHUC TAP SINH NHAT BANTHUC TAP SINH KY NANGTU NGHIEP SINH NHAT BANXUAT KHAU LAO DONG NHAT BANXKLD NHAT, VAN HOA NHAT BANCONG TY XUAT KHAU LAO DONG

Tags: Chi phí XKLĐ Nhật Bản, Công ty XKLĐ tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Mức lương XKLĐ Nhật Bản, Thủ tục, điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật, Thủ tục bảo lãnh vợ chồng sang Nhật, Gửi tiền từ Nhật
Copyright © 2013 - 2018 japan.net.vn
Google+ DMCA.com Protection Status