Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

JPNET

[QC] Tải ứng dụng JPNET

Ứng dụng, tiện ích đa phương tiện đầu tiên và duy nhất giúp ích cho những bạn đã, đang và sắp sang Nhật Tải Về Máy

[HOT] Đáp án chính thức tiếng Nhật JLPT 01/2020 mới nhất

Thời gian đăng: 02/12/2019 17:02

Ngày 1/12 tất cả các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi năng lựa tiếng Nhật JLPT tháng 01/2020. Japan.net.vn cập nhật liên tục đầy đủ đáp án các trình độ N5, N4, N3, N2, N1

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 01/2020
I/ ĐÁP ÁN CHI TIẾT JLPT KỲ THÁNG 01/2020
Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé! Kết quả chính thức đỗ hay trượt thì bạn phải đợi đến khi công bố điểm thi thì mới biết được nhé!

Để xem đáp án đề thi thì các bạn bấm vào link bên dưới tuỳ theo cấp độ N mà bạn thi nhé (đang cập nhật: Khi nào có thì link se vào được).


1. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N5 tháng 01/2020

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
  1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 4        
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
  4 3 3 1 2 2 1 4                
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
  3 2 1 4 2 4 1 3 4 3            
問題4 31 32 33 34 35                      
  1 2 4 4 3                      
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  2 1 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1
問題2 17 18 19 20 21                      
  4 2 3 1 4                      
問題3 22 23 24 25 26                      
  3 4 2 3 1                      
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
  2 3 4                          
問題5 30 31                            
  3 4                            
問題6 32                              
  1                              
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
  3 1 4 1 2 2 3                  
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  1 2 4 2 3 1                    
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 1                      
問題4 1- 3 2-1 3-3 4-2 5-1 6- 1
 


>>> Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết

2. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N4 tháng 01/2020

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 4 2 4 1 3 2 1 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  4 2 2 1 3 1                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  4 2 2 1 4 3 3 1 3 4            
問題4 26 27 28 29 30                      
  4 3 2 1 3                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 4 3 1 2                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 3 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4 4 1  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 3 3 4 1                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 4 1 2                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  4 2 2 1                        
問題5 30 31 32                          
  3 4 1                          
問題6 33 34                            
  3 1                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  4 3 2 3 2 1 4 1                
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  2 1 4 3 1 3 2                  
問題3 1 2 3 4 5                      
  3 1 3 2 1                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 3 2 2 1 3 2 1


Xem thêm bài viết: 7 điều bạn chưa biết về kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT

3. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N3 tháng 01/2020
 

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
不安=心配 câu này dễ quá rồi nhỉ
ぺこぺこ=空いてた
黙る=何も話さない

理由
デザイン

若かった
各駅
中旬
溶ける
吠える
印象

26. 感謝 = お礼
27. キッチン = 台所
28. 不安 = 心配
29. ペコペコ = 空いていた
30. 黙る = 何も話さない

理由 
デザイン

若かった
各駅
中旬
溶ける
吠える
印象
一般的
助け
清潔
34. 落ち着いて bình tĩnh
35. ほえる chó sủa

 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  2 4 1 2 3 1 4 1                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  4 3 4 3 1 2                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  3 2 3 1 1 4 2 4 3 2 4          
問題4 26 27 28 29 30                      
  2 4 4 2 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 1 3 3 2                      

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 1 4 4 3 2 1 3 1 3 4 2 4      
問題2 14 15 16 17 18                      
  4 1 2 3 3                      
問題3 19 20 21 22 23                      
  2 1 3 4 2                      

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27                        
  2 3 1 4                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
  4 1 4 3 1 4                    
問題6 34 35 36 37                        
  4 2 2 3                        
問題7 38 39                            
  2 1                            

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 1 3 4 3                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 2 4 2 3                    
問題3 1 2 3                          
  2 4 4                          
問題4 1 2 3 4                        
  2 3 1 2                        
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  1 3 2 1 3 1 2 2 3              
4. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N2 tháng 01/2020

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 

1. 等しい ひとしい
2. 軽傷 けいしょう
3. 負担 ふたん
4. 写す うつす
5. 下旬 げじゅん

ハード = 大変
動揺 = 不安 dao động (tinh thần)
一層 = もっと hơn, hơn nữa
引き返す = もどる quay trở lại

違反 いはん
拡張 かくちょう
勇ましい いさましい
ごちゃごちゃ

充満 じゅうまん lan tràn, tràn đầy
特殊 とくしゅ đặc thù, đặc trưng
素材 そざい nguyên liệu
染みる buốt, ngấm
めくる lật

政治色 màu sắc chính trị

 

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5                      
  2 1 4 4 3                      
問題2 6 7 8 9 10                      
  4 2 3 1 1                      
問題3 11 12 13                          
  3 1 4                          
問題4 14 15 16 17 18 19 20                  
  2 1 1 3 2 4 3                  
問題5 21 22 23 24 25                      
  3 2 2 4 1                      
問題6 26 27 28 29 30                      
  4 2 2 3 1                      

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42        
  2 1 3 3 2 4 4 2 2 3 4 1        
問題8 43 44 45 46 47                      
  3 1 4 4 2                      
問題9 48 49 50 51 52                      
  3 2 4 2 3                      

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10 53 54 55 56 57                      
  2 3 4 3 3                      
問題11 58 59 60 61 62 63 64 65                
  1 2 3 1 2 1 4 2                
問題12 66 67                            
  4 3                            
問題13 68 69 70                          
  1 4 2                          
問題14 72 73                            
  3 2                            

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5                      
  2 1 4 2 4                      
問題2 1 2 3 4 5                      
  1 2 4 3 2                      
問題3 1 2 3 4 5                      
  1 2 4 4 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3          
問題5 1 2 3a 3b                        
  1 1 4 2                        
5. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N1 tháng 01/2020

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
1.2 披露 ひろう
2.1 砕けて くだけて
3.4 執着 しゅうちゃく
4.1 債務 さいむ
5.2 貢献 こうけん
6.3 潔い いさぎよい
7.4 表明する
8.2 精力的
9.3 気がかり
10.1 推移
11.4 危ぶまれて

 
N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 4 1 2 3                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  4 2 3 1 4 3 1                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  1 4 2 3 4 3                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  2 4 1 3 4 2                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  1 1 2 3 3 2 3 2 4 4            
問題6 36 37 38 39 40                      
  3 4 2 1 1                      
問題7 41 42 43 44 45                      
  3 4 4 3 2                      
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49                        
  2 3 1 3                        
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58              
  3 3 1 4 4 1 1 4 4              
問題10 59 60 61 62                        
  2 4 3 2                        
問題11 63 64                            
  1 4                            
問題12 65 66 67 68                        
  1 2 3 2                        
問題13 69 70                            
  2 x                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 1 2 4 3 4                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  4 1 2 2 1 2                    
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  4 1 1 1 3 4                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2      
問題5 1 2 3a 3b                        
  4 3 4 2      


>>> [HOT] Chữa đề thi tiếng Nhật JLPT N5-N1 chính xác nhất

Thông tin đáp án chính thức sẽ được chúng tôi cập nhật khi có kết quả

I/ HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI JLPT

 
Cũng giống như các kì thi khác việc tra cứu kết quả thi bạn có thể thực hiện thông qua internet 1 cách khá dễ dàng. Theo như mọi năm thì kết quả thi tháng 01/2020 sẽ được công bố vào ngày 27/01/2020 và các thí sinh có thể bắt đầu xem được điểm được thời gian này.

Để có thể xem được điểm thi JLPT bạn cần phải nhớ rõ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình. Thông tin đăng nhập sẽ là Mã số dự thi 12 ký tự (mã khu vực thi và số báo danh thí sinh) và mật khẩu sẽ là kí hiệu bạn viết  khi bạn điền phiếu đăng ký dự thi.

 

Bước 1: Để xem kết quả trước tiên bạn cần truy cập vào đường Link này: http://info.jees-jlpt.jp/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản
 

 
Bước 3: Điền thông tin tên đăng nhập, mật khẩu
 
 Sau đó các bạn ấn Login thì sẽ hiển thị chi tiết kết quả thi của các bạn.

LƯU Ý : 試験番号 15 ký tự như sau:

* 3 ký tự đầu: Có 3 ký tự đầu nữa nhưng do được điền sẵn rồi nên ad không nói đến ví dụ 7/2019 sẽ là 19A, 01/2020 sẽ là 19B

* 7 ký tự mã số khu vực thi: tuỳ theo địa điểm thi của bạn mà mã số khác nhau:

+ Hà Nội: N1,N2:2080101  , N3,N4,N5:2080102

+ Hồ Chí Minh: 2080201,

+ Đà Nẵng: 2080301

+ Huế: 2080401

* 5 ký tự cuối: là số báo danh của thi sinh

Bước 4: M
àn hình sau sẽ hiện ra. Các bạn vào mục 「受験結果・証明書発 行」để xem điểm nhé. 
Bước 5: Kết quả được trả về 
 


Ngoài ra bạn có thể tra cứu thông qua trang chủ của JLPT

Các bạn mở đường Link này: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do 

(CHÚ Ý: khi nào có kết quả thì Link dưới mới vào được, khi chưa có sẽ báo lỗi!)

 
Khi đó màn hình đăng nhập sẽ như hình bên dưới bạn nhập mã số dự thi và mật khẩu của bạn vào rồi bấm Login để xem kết quả nhé!

Và kết quả sẽ hiện ra như hình dưới:

 
 
Kết quả điểm thi năng lực tiếng Nhật  JLPT

Trên đây là tất cả đáp án của kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 01/2020. Kỳ thi đã kết thúc rồi nên hãy cùng nhau xả stress một xíu sau đó hãy tiếp tục “tấn công Tiếng Nhật” nha

Kết quả cùng chứng chỉ sẽ được gửi đến người dự thi vào đầu tháng 2 năm 2020. Cuối tháng 1 sẽ có thông báo cụ thể về ngày báo kết quả. Những bạn đăng ký qua Internet có thể xem điểm từ cuối tháng 01.

Chúc các bạn may mắn và có kết quả thật tốt trong kì thi JLPT vừa rồi.

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

NGUYỄN HOÀNG (Ms): 0981 342 188

MINH HOÀN (Mr): 0867 165 885

HỒNG NHUNG (Ms): 0972 137 895

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS.
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.
 


Từ khoá
Hotline: 0981 342 188

NGUYỄN HOÀNG (Mr)

Điện thoại: 0981 342 188

 

MINH HOÀN (Mr)

Điện thoại: 0867 165 885

 

HỒNG NHUNG (Ms)

Điện thoại: 0972 137 895

 
THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Hotline: (+84) 981 307 288 (Hỗ trợ khu vực phía bắc và miền trung)
Email : info@japan.net.vn
Thông tin thị trường Xuất khẩu lao động Nhật Bản 
Cập nhập liên tục những đơn tuyển dụng - phỏng vấn - thi tuyển trực tiếp với các xí nghiệp Nhật Bản trong năm 2019-2020

Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động nam/nữ đi XKLĐ không qua môi giới. Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục, quy trình, vay vốn và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình…; Đà Nẵng – Miền trung; Tp Hồ Chí Minh – tphcm (Sài Gòn) – các tỉnh miền Nam

Các đơn hàng XKLĐ tập trung tại các tỉnh Nhật Bản: Tokyo, Osaka, Hokkaido – Sapporo, Chiba, Saitama, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Iwate, Kagawa, Ibaraki, Kyoto, Nagano, Toyama, Shizuoka, Gifu, Kumamoto, Yamaguchi, Kanagawa, Hyogo, Miyagi, Gunma, Tochigi, Mie, Nagasaki, Okayama

KY THUAT VIEN NHAT BANKY SU NHAT BANTHUC TAP SINH NHAT BANTHUC TAP SINH KY NANGTU NGHIEP SINH NHAT BANXUAT KHAU LAO DONG NHAT BANXKLD NHAT, VAN HOA NHAT BANCONG TY XUAT KHAU LAO DONG

Tags: Chi phí XKLĐ Nhật Bản, Công ty XKLĐ tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Mức lương XKLĐ Nhật Bản, Thủ tục, điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật, Thủ tục bảo lãnh vợ chồng sang Nhật, Gửi tiền từ Nhật
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn