Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

[HOT] Đáp án chính thức đề thi tiếng Nhật JLPT 07/2019 mới nhất

Thời gian đăng: 08/07/2019 08:11

Ngày 7/7 tất cả các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi năng lựa tiếng Nhật JLPT tháng 07/2019. Japan.net.vn cập nhật liên tục đầy đủ đáp án các trình độ N5, N4, N3, N2, N1

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 07/2019
Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé!

1. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N5 tháng 07/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                                 
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
                                 
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
                                 
問題4 31 32 33 34 35                      
                                 
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
問題2 17 18 19 20 21                      
                                 
問題3 22 23 24 25 26                      
                                 
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
                                 
問題5 30 31                            
                                 
問題6 32                              
                                 
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
                                 
問題4 1 2 3 4 5 6
 


>>> Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 - N1 chi tiết

2. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N4 tháng 07/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 2 1 2 4 1 4 2 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  2 3 4 1 1 4                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  1 3 4 2 1 3 2 4 2 1            
問題4 26 27 28 29 30                      
  3 4 3 2 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 3 4 3 1                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 2 1 4 2 3 4 3 1 3 2 2 1 4  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 1 4 3 4                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 3 2 4                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  2 4 1 4                        
問題5 30 31 32                          
  1 3 4                          
問題6 33 34                            
  2 2                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 2 3 2 1 1 3 2


Xem thêm bài viết: 7 điều bạn chưa biết về kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT

3. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N3 tháng 07/2019
 

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  1 2 2 4 3 3 3 4                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  3 4 1 2 4 2                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  1 3 1 2 1 2 3 2 4 3 4          
問題4 26 27 28 29 30                      
  3 4 2 1 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 4 2 3 1                      

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 4 4 1 2 1 3 2 4 3 2 3 3      
問題2 14 15 16 17 18                      
  1 3 3 2 2                      
問題3 19 20 21 22 23                      
  4 2 4 3 1                      

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27                        
  1 4 2 3                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
  4 2 1 3 3 2                    
問題6 34 35 36 37                        
  4 2 1 3                        
問題7 38 39                            
  4 3                            

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 3 2 2 2                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 1 3 1 3                    
問題3 1 2 3                          
  1 4 4                          
問題4 1 2 3 4                        
  2 1 1 3                        
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  2 3 2 2 2 1 3 1 1              
4. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N2 tháng 07/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5                      
  4 2 3 2 1                      
問題2 6 7 8 9 10                      
  1 3 3 3 1                      
問題3 11 12 13 14 15                      
  1 4 2 2 1                      
問題4 16 17 18 19 20 21 22                  
  3 4 2 4 1 3 3                  
問題5 23 24 25 26 27                      
  2 4 1 4 1                      
問題6 28 29 30 31 32                      
  4 3 2 4 4                      

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44        
  4 4 2 3 3 1 2 1 3 4 3 2        
問題8 45 46 47 48 49                      
  3 1 4 2 1                      
問題9 50 51 52                          
  1 4 2                          

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10 53 54 55 56 57                      
  2 2 4 3 1                      
問題11 58 59 60 61 62 63 64 65 66              
  4 2 1 4 1 4 1 3 3              
問題12 67 68                            
  3 2                            
問題13 69 70 71                          
  4 2 1                          
問題14 72 73                            
  2 3                            

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5                      
  4 3 4 1 3                      
問題2 1 2 3 4 5                      
  4 3 3 2 2                      
問題3 1 2 3 4 5                      
  4 2 4 1 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1          
問題5 1 2 3a 3b                        
  2 4 2 1                        
5. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N1 tháng 07/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  4 4 2 1 3 2                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  3 1 2 2 2 2 4                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  1 1 4 3 3 2                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  4 2 2 1 4 2                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  1 2 4 4 3 1 2 2 1 4            
問題6 36 37 38 39 40                      
  2 3 2 2 2                      
問題7 41 42 43 44 45                      
  3 2 4 4 4                      
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49                        
  3 1 4 3                        
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58              
  3 2 2 1 4 4 2 2                
問題10 59 60 61 62                        
  3 2 2 3                        
問題11 63 64                            
  2 2                            
問題12 65 66 67 68                        
  1 1 1 2                        
問題13 69 70                            
  3 2                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 2 1 4 1 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 3 1 4 4                    
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 2 1 1 1                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1      
問題5 1 2 3a 3b                        
  3 1 2 4      


>>> [HOT] Chữa đề thi tiếng Nhật JLPT N5-N1 chính xác nhất

Thông tin đáp án chính thức sẽ được chúng tôi cập nhật khi có kết quả

Trên đây là tất cả đáp án của kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 07/2019. Kỳ thi đã kết thúc rồi nên hãy cùng nhau xả stress một xíu sau đó hãy tiếp tục “tấn công Tiếng Nhật” nha

Kết quả cùng chứng chỉ sẽ được gửi đến người dự thi vào đầu tháng 8 năm 2019. Cuối tháng 09 sẽ có thông báo cụ thể về ngày báo kết quả. Những bạn đăng ký qua Internet có thể xem điểm từ cuối tháng 07.

Chúc các bạn may mắn và có kết quả thật tốt trong kì thi JLPT vừa rồi.

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

PHẠM DUYÊN (Ms): 0981.294.494

HỒNG NHUNG (Ms): 0972.137.895

ĐÀO HẢO (Ms): 0981.307.288

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS.
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.
 


App XKLĐ JPNET
Từ khoá
Hotline: 0981.294.494

PHẠM DUYÊN (Ms)

Điện thoại: 0981.294.494

 

HỒNG NHUNG (Ms)

Điện thoại: 0972.137.895

 

ĐÀO HẢO (Ms)

Điện thoại: 0981.307.288

Đồng yên Mua vào Bán ra

JPY 212.25 222.10

message Yêu Cầu Gọi Lại

 
THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Hotline: (+84) 981 307 288 (Hỗ trợ khu vực phía bắc và miền trung)
Email : info@japan.net.vn
Thông tin thị trường Xuất khẩu lao động Nhật Bản 
Cập nhập liên tục những đơn tuyển dụng - phỏng vấn - thi tuyển trực tiếp với các xí nghiệp Nhật Bản trong năm 2019-2020

Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động nam/nữ đi XKLĐ không qua môi giới. Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục, quy trình, vay vốn và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình…; Đà Nẵng – Miền trung; Tp Hồ Chí Minh – tphcm (Sài Gòn) – các tỉnh miền Nam

Các đơn hàng XKLĐ tập trung tại các tỉnh Nhật Bản: Tokyo, Osaka, Hokkaido – Sapporo, Chiba, Saitama, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Iwate, Kagawa, Ibaraki, Kyoto, Nagano, Toyama, Shizuoka, Gifu, Kumamoto, Yamaguchi, Kanagawa, Hyogo, Miyagi, Gunma, Tochigi, Mie, Nagasaki, Okayama

KY THUAT VIEN NHAT BANKY SU NHAT BANTHUC TAP SINH NHAT BANTHUC TAP SINH KY NANGTU NGHIEP SINH NHAT BANXUAT KHAU LAO DONG NHAT BANXKLD NHAT, VAN HOA NHAT BANCONG TY XUAT KHAU LAO DONG

Tags: Chi phí XKLĐ Nhật Bản, Công ty XKLĐ tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Mức lương XKLĐ Nhật Bản, Thủ tục, điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật, Thủ tục bảo lãnh vợ chồng sang Nhật, Gửi tiền từ Nhật
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
Google+ DMCA.com Protection Status