Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Đáp án chính thức đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1, N2, N3, N4, N5 kỳ thi tháng 12/2018

Thời gian đăng: 07/12/2018 08:29

Ngày 2/12 tất cả các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi năng lựa tiếng Nhật JLPT tháng 05/2019. Japan.net.vn cập nhật liên tục đầy đủ đáp án các trình độ N5, N4, N3, N2, N1

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 05/2019
Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé!

1. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N5 tháng 05/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                                 
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
                                 
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
                                 
問題4 31 32 33 34 35                      
                                 
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
問題2 17 18 19 20 21                      
                                 
問題3 22 23 24 25 26                      
                                 
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
                                 
問題5 30 31                            
                                 
問題6 32                              
                                 
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
                                 
問題4 1 2 3 4 5 6
 


2. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N4 tháng 05/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 2 1 2 4 1 4 2 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  2 3 4 1 1 4                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  1 3 4 2 1 3 2 4 2 1            
問題4 26 27 28 29 30                      
  3 4 3 2 1                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 3 4 3 1                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 2 1 4 2 3 4 3 1 3 2 2 1 4  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 1 4 3 4                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 3 2 4                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  2 4 1 4                        
問題5 30 31 32                          
  1 3 4                          
問題6 33 34                            
  2 2                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  1 7 8                          
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  6 7                            
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 2 3 2 1 1 3 2


Xem thêm bài viết: 7 điều bạn chưa biết về kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT

3. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N3 tháng 05/2019
 

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  2 4 1 2 3 1 3 4                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  3 3 1 2 2 4                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  4 2 2 1 3 3 4 1 3 1 4          
問題4 26 27 28 29 30                      
  1 4 3 4 2                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 2 2 1 3                      

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 4 4 3 2 4 3 1 2 1 2 4 3      
問題2 14 15 16 17 18                      
  3 4 1 4 2                      
問題3 19 20 21 22 23                      
  1 1 2 4 4                      

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27                        
  1 2 2 4                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
  4 3 3 2 1 3                    
問題6 34 35 36 37                        
  2 4 4 3                        
問題7 38 39                            
  2 1                            

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 4 2 4 3 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  2 3 1 3 4 2                    
問題3 1 2 3                          
  3 1 4                          
問題4 1 2 3 4                        
  1 3 2 1                        
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  2 1 3 2 2 2 2 1 3              
4. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N2 tháng 05/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5                      
  1 2 2 3 4                      
問題2 6 7 8 9 10                      
  3 2 1 4 3                      
問題3 11 12 13 14 15                      
  3 2 2 1 4                      
問題4 16 17 18 19 20 21 22                  
  2 2 3 1 4 1 3                  
問題5 23 24 25 26 27                      
  2 4 4 3 4                      
問題6 28 29 30 31 32                      
  4 1 3 2 3                      

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44        
  4 1 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1        
問題8 45 46 47 48 49                      
  3 4 4 3 3                      
問題9 50 51 52                          
  1 4 2                          

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10 53 54 55 56 57                      
  2 4 1 1 3                      
問題11 58 59 60 61 62 63 64 65 66              
  3 2 4 4 1 3 4 2 1              
問題12 67 68                            
  4 1                            
問題13 69 70 71                          
  4 2 3                          
問題14 72 73                            
  3 3                            

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5                      
  4 1 3 1 2                      
問題2 1 2 3 4 5                      
  2 3 1 4 2                      
問題3 1 2 3 4 5                      
  1 1 3 4 2                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 3          
問題5 1 2 3a 3b                        
  2 4 2 1                        
5. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N1 tháng 05/2019

Đáp án chính thức tất cả các đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 
N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 3 4 1 2                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  1 2 4 2 4 3 3                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  2 2 4 1 3 1                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  4 3 1 4 2 3                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  2 4 3 1 3 3 3 2 4 4            
問題6 36 37 38 39 40                      
  1 4 4 2 4                      
問題7 41 42 43 44 45                      
  1 2 4 3 1                      
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49                        
  3 4 3 1                        
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58              
  4 1 2 4 4 3 2 3 1              
問題10 59 60 61 62                        
  3 3 2 2                        
問題11 63 64                            
  2 4                            
問題12 65 66 67 68                        
  4 1 1 3                        
問題13 69 70                            
  2 2                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 2 1 3 4 1                    
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 1 4 3 4                    
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  1 3 4 4 2 3                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 1      
問題5 1 2 3a 3b                        
  4 2 3 1      


Thông tin đáp án chính thức sẽ được chúng tôi cập nhật khi có kết quả

Trên đây là tất cả đáp án của kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 05/2019. Kỳ thi đã kết thúc rồi nên hãy cùng nhau xả stress một xíu sau đó hãy tiếp tục “tấn công Tiếng Nhật” nha

Kết quả cùng chứng chỉ sẽ được gửi đến người dự thi vào đầu tháng 2 năm 2019. Cuối tháng 01 sẽ có thông báo cụ thể về ngày báo kết quả. Những bạn đăng ký qua Internet có thể xem điểm từ cuối tháng 01.

Chúc các bạn may mắn và có kết quả thật tốt trong kì thi JLPT vừa rồi.

Nếu bạn không tiện nhắn tin hoặc gọi điện ngay lúc này. Hãy để lại số điện thoại và YÊU CẦU GỌI LẠI. Cán bộ tư vấn của công ty sẽ liên lạc tư vấn hỗ trợ cho bạn.


App XKLĐ JPNET
Từ khoá
Hotline: 0972.137.895

HỒNG NHUNG (Ms)

Điện thoại: 0972.137.895

 

PHẠM DUYÊN (Ms)

Điện thoại: 0981.294.494

 

ĐÀO HẢO (Ms)

Điện thoại: 0981.307.288

Đồng yên Mua vào Bán ra

JPY 204.59 212.65
 
PHÒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC TTC VIỆT NAM
Trụ sở: Tòa nhà Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội (cách tòa nhà Keangnam 100m & bến xe Mỹ Đình 1 Km)
Hotline: (+84) 24 7302 3888

Email : info@japan.net.vn
Thông tin thị trường Xuất khẩu lao động Nhật Bản 
Cập nhập liên tục những đơn tuyển dụng - phỏng vấn - thi tuyển trực tiếp với các xí nghiệp Nhật Bản trong năm 2018-2019

Công ty xuất khẩu lao động tại Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động nam/nữ đi XKLĐ không qua môi giới. Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục, quy trình, vay vốn và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình,…; Đà Nẵng – Miền trung; Tp Hồ Chí Minh – tphcm (Sài Gòn) – các tỉnh miền Nam

Các đơn hàng XKLĐ tập trung tại các tỉnh Nhật Bản: Tokyo, Osaka, Hokkaido – Sapporo, Chiba, Saitama, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Iwate, Kagawa, Ibaraki, Kyoto, Nagano, Toyama, Shizuoka, Gifu, Kumamoto, Yamaguchi, Kanagawa, Hyogo, Miyagi, Gunma, Tochigi, Mie, Nagasaki, Okayama

KY THUAT VIEN NHAT BANKY SU NHAT BANTHUC TAP SINH NHAT BANTHUC TAP SINH KY NANGTU NGHIEP SINH NHAT BANXUAT KHAU LAO DONG NHAT BANXKLD NHAT, VAN HOA NHAT BANCONG TY XUAT KHAU LAO DONG

Tags: Chi phí XKLĐ Nhật Bản, Công ty XKLĐ tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Mức lương XKLĐ Nhật Bản, Thủ tục, điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật, Thủ tục bảo lãnh vợ chồng sang Nhật, Gửi tiền từ Nhật
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
Google+ DMCA.com Protection Status