Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

tuyển dụng

Hướng dẫn đăng ký My ID để dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định tokutei ginou

Thời gian đăng: 26/07/2023 17:00

Nếu bạn không thuộc trường hợp miễn thi bạn bắt buộc phải đăng ký kì thi kỹ năng để có thể làm việc tại Nhật với chương trình kỹ năng đặc định Tokutei. Bài viết này sẽ Hướng dẫn đăng ký My ID để dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định tokutei ginou chi tiết nhất
 

Kể từ tháng 12/2019, để dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng hay sản xuất đồ ăn uống, người dự thi bắt buộc phải đăng ký MyPage. Việc đăng ký này được thực hiện qua Internet. Hướng dẫn này ghi cách và quy trình các bước đăng ký

BƯỚC 1: Truy cập vào https://otaff1.jp/registration_tmp/ để mở màn hình nhập dữ liệu địa chỉ e-mail như ở hình dưới đây.

 

Sau khi nhập địa chỉ email bạn bấm vào nút “送信 そうしんする” (Gửi đi). và sẽ hiện thông báo dưới đây
 

BƯỚC 2: Mở email đăng ký nhấn link được gửi đến

Email gửi đến sẽ có dạng 

 

Lưu ý: Trong trường hợp e-mail không tới trong vòng 1 giờ, có khả năng địa chỉ e-mail đã bị nhập sai nên hãy làm lại việc đăng ký tạm thời 1 lần nữa.

Đọc thêm bài viết: Điều kiện, tiêu chuẩn để lấy tư cách visa kỹ năng đặc định mới năm 2022

BƯỚC 3: Nhập các thông tin cần thiết để đăng ký

A1~A3 (Xác nhận tư cách dự thi)
B1, B2, C1 ~ C6 Thông tin người đăng ký (1)
D1, E1 ~ E4 Giấy chứng minh nhân thân
F1 ~ F4 Thông tin người đăng ký (2)
G1~ G5 Thông tin người phụ trách hỗ trợ


H1 ~ H6 Địa chỉ gửi giấy chứng nhận đỗ

Bạn hãy nhập địa chỉ gửi ở trong Nhật Bản, họ có thể gửi đến các công ty hay trường học nhưng không thể gửi ra bên ngoài Nhật Bản. Giấy chứng nhận đỗ sẽ được gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện. Có những trường hợp giấy chứng nhận đỗ không đến được tay người dự thi vì lý do người nhận không có mặt tại địa chỉ gửi hay địa chỉ không chính xác do đó bạn cần nhập địa chỉ gửi một cách chính xác.

 
J1 ~ J2 (Phiếu điều tra thăm dò ý kiến)

Phiếu thăm dò này không bắt buộc bạn phải điền, đây chỉ là phiếu điều tra thăm dò ý kiến nhằm phục vụ cho công tác điều hành kỳ thi trong tương lai.

 
K (Quản lý thông tin cá nhân)
BƯỚC 4: Bấm nút "確認 かくにん 画面がめんへ" (Chuyển sang màn hình xác nhận) để xác nhận nội dung đã nhập
  • Chỉnh sửa các hạng mục đã nhập không chính xác
Trong trường hợp nội dung đã nhập khônh phù hợp, những chỗ tương ứng trên mẫu nhập dữ liệu sẽ có viền màu đỏ và lý do sẽ được hiển thị bằng chữ màu đỏ ở phía dưới vì vậy bạn cần sửa cho chính xác
* Lưu ý rằng Ảnh cần chỉnh cỡ về 300x400 nặng dưới 100M
  •  Xác nhận xem nội dung đã nhập có sai sót gì hay không
Nếu dữ liệu đã nhập tuân thủ quy tắc, màn hình “ 入 力 にゅうりょく 内容 ないよう の確認 かくにん ” (Xác nhận nội dung đã nhập) sẽ được hiển thị.

Hãy xác nhận kỹ nội dung đã nhập và nếu không có sai sót, hãy bấm nút “マイページ登録 とうろく 申 込 もうしこみ を する” (Đăng ký  MyPage).
Trong trường hợp nội dung đã nhập có sai sót, hãy bấm nút “ 入 力 にゅうりょく 画面 がめん に戻 もど る” (Quay trở về màn hình nhập dữ liệu) và chỉnh sửa những phần sai sót.


BƯỚC 5: Hãy xác nhận màn hình “マイページ登録 とうろく 申 込 もうしこみ を受 う け付 つ けました” (Đã tiếp nhận đăng ký MyPage) đã được hiển thị và đóng trình duyệt lại

Khi việc đăng ký MyPage đã hoàn tất, e-mail xác nhận các nội dung đã tiếp nhận đăng ký sẽ được gửi tới trong vòng 1 giờ.

Trong trường hợp e-mail không tới, hãy gọi điện cho ban thư ký trong vòng 24 giờ. Hãy liên hệ trong thời gian làm việc trong ngày làm việc tiếp theo trong trường hợp ngoài giờ hành chính, các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày tết.

*Lưu ý: Phải chắc chắn xác nhận màn hình được hiển thị rồi mới đóng trình duyệt.

 

 

BƯỚC 6: Xác nhận e-mail được gửi tới trong vòng 5 ngày làm việc sau khi đã đăng ký

Ban thư ký sẽ thẩm tra các nội dung đăng ký đã tiếp nhận. Khi khâu thẩm tra kết thúc, e-mail với tiêu đề (1) hay (2) sau sẽ được gửi tới địa chỉ e-mail đã đăng ký, do đó hãy thường xuyên kiểm tra e-mail.

(Quan trọng) Yêu cầu chỉnh sửa một phần nội dung đăng ký MyPage cho Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt. Những người có e-mail gửi tới với tiêu đề này cần phải chỉnh sửa ảnh hay địa chỉ đã đăng ký. Hãy chỉnh sửa theo các bước ở dưới đây.

1. Hãy bấm chuột vào URL được ghi trong e-mail, nhập địa chỉ e-mail (ID) và mật khẩu (PASS) và bấm vào nút "ログイン" (Login).
Nếú  quên mật khẩu bạn có thể đăng ký mật khẩu mới từ nút bấm “パスワードを忘 わす れた方 かた はこちら” nằm ở phía dưới nút bấm “ログイン” (Login).
Hãy bấm chuột vào nút bấm và thiết lập lại mật khẩu theo các bước trên màn hình.
Hãy nhập địa chỉ e-mail (ID) đã sử dụng để đăng ký tạm thời và mật khẩu (PASS) trong khoảng 10 ~30 ký tự chữ hay số đ


2. Hãy bấm vào nút “登録 とうろく 情 報 じょうほう の 編 集 へんしゅう ” (Biên tập thông tin đăng ký) trên màn hình menu để xác nhận
các thông tin đăng ký hiện tại. Trong trường hợp có sai sót, hay nhập thông tin chính xác.
  • Trường hợp chỉnh sửa ảnh chụp
Hạng mục chỉnh sửa: F3 Ảnh chụp mặt
Hãy xác nhận kỹ quy tắc về ảnh đăng ký và upload ảnh chụp mới tuân thủ quy tắc cho mục F3. Người dự thi không được phép upload ảnh giống như ảnh đã upload lần trước. Sau khi đã upload ảnh xong, hãy bấm vào nút “確認 かくにん 画面 がめん へ” (Chuyển sang màn hình xác nhận).

 
  • Trường hợp chỉnh sửa địa chỉ
Các hạng mục chỉnh sửa:
H1 Địa chỉ gửi
H5 Số chome, số banchi, tên chung cư, tên tòa nhà,
số phòng v.v.
H6 Tên công ty, tên trường học, nội dung khác

Hãy xem kỹ địa chỉ đăng ký hiện tại để xác nhận xem có chỗ nào sai sót hay thiếu hay không.

H5 Số chome, số banchi, tên chung cư, tên tòa nhà, số phòng v.v.: hãy cố gắng nhập địa chỉ chính xác và càng chi tiết càng tốt.
H1 Trong trường hợp lựa chọn công ty hay trường học là địa chỉ gửi, hãy xác nhận xem H6 Tên công ty, tên trường học có được nhập chính xác hay không.

Trong trường hợp không cần thay đổi địa chỉ gửi chứng nhận đỗ kỳ thi, hãy viết “住 所 じゅうしょの変更へんこうはありません” (Không cần thay đổi địa chỉ) trong e-mail trả lời có trích dẫn e-mail thông báo.

 

>>>> Khi muốn chỉnh sửa các hạng mục khác...

Người dự thi cũng có thể chỉnh sửa các hạng mục khác trên cùng một màn hình.
Hãy nhập nội dung chính xác và bấm vào nút “確認かくにん画面がめんへ” (Chuyển sang màn hình xác nhận).

Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp người nhận được e-mail yêu cầu chỉnh sửa ảnh, nếu địa chỉ có sự sai sót, hãy chỉnh sửa cả địa chỉ.

3. Hãy xác nhận thông tin đăng ký một lần nữa tại màn hình xác nhận và bấm vào nút “保存 ほ ぞ ん する” (Lưu lại).

Trong trường hợp thông tin có sự sai sót, hãy chỉnh sửa một lần nữa bằng nút bấm “編 集 へんしゅう 画面 がめん へ 戻 もど る” (Quay trở về màn hình biên tập).

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, khi bấm vào nút “登録 とうろく 情 報 じょうほう の編 集 へんしゅう ” (Biên tập thông tin đăng ký) trên màn hình menu, thông tin nhập cuối cùng sẽ được hiển thị.

Ngoài ra, e-mail với tiêu đề “特定 とくてい 技能 ぎのう 試験 しけん マイページ登録 とうろく 内容 ないよう の変更 へんこう を受 う け付 つ けました” (Chúng tôi đã tiếp nhận thay đổi nội dung đăng ký MyPage cho Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt) sẽ được gửi tới địa chỉ e-mail đã đăng ký.

4. Khi nội dung đã chỉnh sửa được gửi tới ban thư ký, màn hình dưới đây sẽ được hiển thị. Ban thư ký sẽ thẩm tra một lần nữa các nội dung đã chỉnh sửa và gửi e-mail với tiêu đề (1) hoặc (2). Trong trường hợp nhận được e-mail với tiêu đề (1), hãy chỉnh sửa một lần nữa và lặp đi lặp lại việc chỉnh sửa cho đến khi nhận được e-mail với tiêu đề (2).

Việc đăng ký MyPage cho Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt đã hoàn tất. bạn sẽ nhận được e-mail với tiêu đề này tới những người đã hoàn tất việc đăng ký MyPage cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt

Để login vào MyPage, người dự thi phải sử dụng địa chỉ e-mail (ID) đã sử dụng để đăng ký tạm thời và mật khẩu (PASS) trong khoảng từ 10 ~30 ký tự chữ hay số đã thiết lập khi đăng ký tạm thời.

Việc đăng ký dự thi sẽ được thực hiện từ MyPage, do đó hãy chắc chắn thử xem có thể loginđược hay không trước khi hết thời hạn đăng ký dự thi


Tham khảo thêm: TRỌN BỘ tài liệu thi lấy visa đặc định NGÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐNG LẦN 2

BƯỚC 7: Đăng ký địa điểm thi

Sau khi id được xác nhận, hệ thống sẽ gửi email báo 完了. Khi đó bạn đăng nhập vào trang cá nhân của otaff

https://otaff1.jp/mypage/ (https://otaff1.jp/mypage/)

Sau khi đăng nhập, bạn nhấn vào phần 試験申込 để chọn nơi thi.

Lưu ý, chỉ chọn được khi hệ thống đã mở cổng đăng ký

 

Hiện tại, visa này mới có hiệu lực,thời gian đầu áp dụng còn nhiều thay đổi và điều chỉnh từ cả phía Nhật cũng như các quốc gia liên quan. Hiện tại phía Việt Nam cũng chưa chính thức có công văn hướng dẫn gửi đến các ban ngành. Các bạn quan tâm xin vui lòng theo dõi bài viết của japan.net.vn sẽ liên tục update các thông tin mới nhất tại đây nhé.

Chúc các bạn thành công!

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)

Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.
 


Từ khoá
Hotline: 0979.171.312
 
THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Hotline:  0979.171.312 (Hỗ trợ khu vực phía bắc và miền trung)
Email : info@japan.net.vn
Thông tin thị trường Xuất khẩu lao động Nhật Bản 
Cập nhập liên tục những đơn tuyển dụng - phỏng vấn - thi tuyển trực tiếp với các xí nghiệp Nhật Bản trong năm 2023-2024

Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động nam/nữ đi XKLĐ không qua môi giới. Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục, quy trình, vay vốn và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình…; Đà Nẵng – Miền trung; Tp Hồ Chí Minh – tphcm (Sài Gòn) – các tỉnh miền Nam

Các đơn hàng XKLĐ tập trung tại các tỉnh Nhật Bản: Tokyo, Osaka, Hokkaido – Sapporo, Chiba, Saitama, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Iwate, Kagawa, Ibaraki, Kyoto, Nagano, Toyama, Shizuoka, Gifu, Kumamoto, Yamaguchi, Kanagawa, Hyogo, Miyagi, Gunma, Tochigi, Mie, Nagasaki, Okayama

KY THUAT VIEN NHAT BANKY SU NHAT BANTHUC TAP SINH NHAT BAN, KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNHTHUC TAP SINH KY NANGTU NGHIEP SINH NHAT BANXUAT KHAU LAO DONG NHAT BANXKLD NHATVAN HOA NHAT BANCONG TY XUAT KHAU LAO DONG

Tags: Chi phí XKLĐ Nhật Bản, Công ty XKLĐ tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí MinhMức lương XKLĐ Nhật Bản, Thủ tục, điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật, Thủ tục bảo lãnh vợ chồng sang Nhật, Gửi tiền từ Nhật
Copyright © 2013 - 2022 japan.net.vn