Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

tuyển dụng

Vay vốn 100% đi xuất khẩu lao động Nhật với đối tượng thuộc hộ nghèo

Thời gian đăng: 07/11/2022 08:55

Theo dự thảo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được phép vay lên đến 100% chi phí đi XKLĐ
 

 
Dự thảo do bộ Lao động quy định về tín dụng chính sách xã hội cho người lao động cư trú hợp pháp tại các huyện theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7.3.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (XEM TẠI ĐÂY)

Danh sách gồm: 

Nhóm 1, gồm 56 huyện nghèo đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, cụ thể:
 

Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
Huyện Đồng Văn
Huyện Yên Minh
Huyện Quản Bạ
Huyện Xín Mần
Huyện Hoàng Su Phì
Cao Bằng
Huyện Hà Quảng
Huyện Bảo Lâm
Huyện Bảo Lạc
Huyện Thông Nông
Huyện Hạ Lang
Bắc Cạn Huyện Pác Nặm
Lào cai
Huyện Bắc Hà
Huyện Si Ma Cai
Huyện Mường Khương
Yên Bái
Huyện Trạm Tấu
Huyện Mù Cang Chải
Bắc Giang Huyện Sơn Động
Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Huyện Mường Ảng
Huyện Mường Nhé
Huyện Tủa Chùa
Huyện Nậm Pồ
Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Huyện Sìn Hồ
Huyện Mường Tè
Huyện Nậm Nhùn
Huyện Mường La
Huyện Bắc Yên
Huyện Sốp Cộp
Thanh Hóa
Huyện Thường Xuân
Huyện Lang Chánh
Huyện Bá Thước
Huyện Quan Hóa
Huyện Quan Sơn
Huyện Mường Lát
Nghệ An
Huyện Quế Phong
Huyện Tương Dương
Huyện Kỳ Sơn
Quảng Bình Huyện Minh Hóa
Quảng Trị Huyện Đa Krông
Quảng Nam
Huyện Phước Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Nam Trà My
Quảng Ngãi
Huyện Ba Tơ
Huyện Trà Bồng
Huyện Sơn Tây
Huyện Minh Long
Huyện Tây Trà
Huyện An Lão
Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Huyện Vân Canh
Ninh Thuận Huyện Bác Ái
Kon Tum
Huyện Kon Plong
Huyện Tu Mơ Rông
Lâm Đồng Huyện Đam Rông


Nhóm 2, gồm 29 huyện nghèo bổ sung giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể:
 

Các huyện đã được hỗ trợ theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015
 

- Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;

- Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông;

- Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

- Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
 

Các huyện đã được hỗ trợ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2017
 

- Huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;

- Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;

- Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

- Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

- Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

- Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên;

- Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;

- Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

- Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;

- Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam;

- Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

- Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;

 

Các huyện xét bổ sung mới giai đoạn 2018 - 2020
 

- Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

- Huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng;

- Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;

- Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

- Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang;

- Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;

- Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

- Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

- Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;

- Huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

- Huyện M’Drk, tỉnh Đắk Lắk;

- Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk;

- Huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;
 

Nhóm 3, bao gồm 08 huyện được xét thoát nghèo giai đoạn 2018 -2020
 

- Huyện Ba B, tỉnh Bắc Kạn;

- Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ;

- Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu;

- Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

- Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

- Huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.


Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25.01.2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.(XEM TẠI ĐÂY)

DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)


Tỉnh Huyện
1. Quảng Ninh
Vân Đồn
Vạn Yên
Bình Dân
Đài Xuyên
Thắng Lợi
Ngọc Vừng
Bản Sen
2. Ninh Bình
KimSơn
Kim Mỹ
Kim Tân
Cồn Thoi
Kim Hải
Kim Trung
3. Thanh Hóa
Nga Sơn
Nga Thủy
Nga Tiến
Nga Tân
Hậu Lộc
Hưng Lộc
Hải Lộc
Ngư Lộc
Đa Lộc
Hoằng Hóa
Hoằng Châu
Hoằng Hải
Hoằng Thanh
Hoằng Trường
Hoằng Tiến
Hoằng Phụ
Hoằng Yến
Thị xã Xầm Sơn
Quảng Cư
Quảng Vinh
Quảng Hùng
Quảng Xương Quảng Nham
Tĩnh Gia
Tân Dân
Hải Hòa
Hải Hà
Ninh Hải
Tĩnh Hải
Hải Lĩnh
Hải Ninh
Hải An
Hải Yến
Nghi Sơn
Hải Thượng
Hải Thanh
4. Nghệ An
Thị xã Hoàng Mai Quỳnh Lộc
Quỳnh Lưu
Quỳnh Thọ
Quỳnh Long
Diễn Châu
Diễn Vạn
Diễn Trung
Diễn Kim
Diễn Hải
Diễn Bích
Nghi Lộc
Nghi Yên
Nghi Tiến
Nghi Thiết
Nghi Quang
5. Hà Tĩnh
Kỳ Anh
Kỳ Khang
Kỳ Phú
Kỳ Xuân
Cẩm Xuyên
Cẩm Lĩnh
Cẩm Dương
Cẩm Hòa
Cẩm Nhượng
Cẩm Lộc
Thạch Hà
Thạch Hội
Thạch Trị
Thạch Lạc
Thạch Hải
Thạch Đỉnh
Thạch Bàn
Lộc Hà
Thạch Kim
Mai Phụ
Thịnh Lộc
Nghi Xuân
Xuân Hội
Xuân Trường
Xuân Đan
Xuân Hải
Xuân Yên
Cổ Đạm
Xuân Liên
Cương Gián
Thị xã Kỳ Anh
Kỳ Nam
Kỳ Ninh
Kỳ Lợi
Kỳ Hà
6. Quảng Bình
Thị xã Ba Đồn
Quảng Minh
Quảng Văn
Quảng Sơn
Quảng Trung
Quảng Trạch
Phù Hóa
Quảng Đông
Bố Trạch Mỹ Trạch
Quảng Ninh
Hền Ninh
Duy Ninh
Hải Ninh
Lệ Thủy
Hưng Thủy
Hồng Thủy
7. Quảng Trị
Hải Lăng
Hải An
Hải Khê
Triệu Vân
Triệu Phong
Triệu An
Triệu Lăng
Triệu Độ
Trung Giang
Gio Linh
Gio Hải
Gio Việt
Gio Mai
Vĩnh Linh
Vĩnh Thái
Vĩnh Giang
Huyện đảo Cồn cỏ Huyện đảo Cồn cỏ
8. Thừa Thiên Huế
Phong Điền
Phong Chương
Phong Bình
Điền Hương
Điền Môn
Điền Hòa
Quảng Điền
Quảng An
Quảng Thành
Quảng Phước
Quảng Công
Quảng Ngạn
Quảng Thái
Quảng Lợi
Phú Lộc
Lộc Bình
Vinh Hải
Vinh Mỹ
Vinh Giang
Lộc Trì
Vinh Hiền
Lộc Vĩnh
Phú Vang
Vinh Phú
Vinh Hà
Phú Xuân
Vinh Thái
Vinh Xuân
Phú Diên
Vinh An
Phú An
9. Quảng Nam
Núi Thành
Tam Hải
Tam Tiến
Thăng Bình
Bình Nam
Bình Hải
Bình Đào
Duy Xuyên
Duy Vinh
Duy Hải
Duy Nghĩa
10. Quảng Ngãi
Bình Sơn
Bình Chánh
Bình Thạnh
Bình Thuận
Bình Châu
Bình Đông
Bình Hải
Đức Phổ
Phổ Châu
Phổ Khánh
Phổ An
Phổ Quang
Lý Sơn
An Vĩnh
An Bình
An Hải
Mộ Đức
Đức Lợi
Đức Chánh
Đức Phong
Đức Minh
Đức Thắng
Thành phố Quảng Ngãi Tịnh Kỳ
11. Bình Định
Tuy Phước Phước Thắng
Phù Cát
Cát Minh
Cát Khánh
Cát Thành
Cát Chánh
Cát Tiến
Cát Hải
Phù Mỹ
Mỹ Lợi
Mỹ Thọ
Mỹ Cát
Mỹ Thành
Mỹ An
Mỹ Thắng
Mỹ Đức
Hoài Nhơn
Hoài Thanh
Hoài Hải
Hoài Mỹ
Tam Quan Nam
12. Phú Yên
Thị xã Sông Cầu
Xuân Bình
Xuân Hòa
Xuân Thịnh
Xuân Phương
Xuân Thọ 2
Đông Hòa Hòa Tâm
Tuy An
An Hải
An Ninh Đông
An Hiệp
An Hòa
An Ninh Tây
13. Khánh Hòa
Vạn Ninh
Đại Lãnh
Vạn Thạnh
Vạn Phước
Vạn Khánh
14. Ninh Thuận
Thuận Nam Phước Dinh
Ninh Phước
An Hải
Phước Hải
15. Bình Thuận Hàm Tân Tân Thắng
16. Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh Đông
17. Tiền Giang
Tân Phú Đông
Tân Thới
Tân Phú
Tân Thạnh
Phú Thạnh
Phú Đông
Phú Tân
Thị xã Gò Công
Bình Xuân
Bình Đông
Gò Công Đông
Gia Thuận
Kiểng Phước
Phước Trung
18. Trà Vinh
Cầu Kè Hòa Tân
Tiểu Cần Tân Hòa
Duyên Hải
Long Khánh
Long Vĩnh
Trà Cú
Lưu Nghiệp Anh
Kim Sơn
Hàm Tân
19. Bến Tre
Ba Tri
Bảo Thuận
An Thủy
Bảo Thạnh
An Hòa Tây
An Ngãi Tây
Tân Hưng
An Hiệp
Tân Xuân
An Đức
Bình Đại
Thừa Đức
Phú Vang
Vang Quới Đông
Đại Hòa Lộc
Thạnh Trị
Phú Long
Thạnh Phú
Thạnh Phong
Thạnh Hải
An Điền
Giao Thạnh
Mỹ An
Bình Thạnh
An Nhơn
An Qui
An Thuận
Mỏ Cày Nam
Thành Thới A
Thành Thới B
Bình Khánh Đông
Giồng Trôm
Thạnh Phú Đông
Hưng Phong
Châu Thành Tiên Long
20. Kiên Giang
An Minh
Đông Hưng A
Thuận Hòa
Vân Khánh
Vân Khánh Đông
Vân Khánh Tây
Tân Thạnh
An Biên
Nam Yên
Nam Thái A
Tây Yên
Nam Thái
Hòn Đất
Thổ Sơn
Bình Giang
21. Sóc Trăng
Long Phú
Long Đức
Song Phụng
Kế Sách
Xuân Hòa
Phong Nẫm
Nhơn Mỹ
Cù Lao Dung
An Thạnh Tây
An Thạnh Đông
Đại Ân 1
An Thạnh 3
An Thạnh Nam
Trần Đề
Đại Ân 2
Trung Bình
Thị xã Vĩnh Châu
Vĩnh Hải
Lai Hòa
An Phúc
22. Bạc Liêu
Đông Hải
Long Điền Đông
Long Điền Tây
Điền Hải
Hòa Bình
Vĩnh Thịnh
Vĩnh Hậu
Thành phố Bạc Liêu Vĩnh Trạch Đông
23. Cà Mau
Đầm Dơi
Tân Thuận
Nguyễn Huân
Phú Tân Nguyễn Việt Khái
Trần Văn Thời
Khánh Bình Tây
Khánh Bình Tây Bắc
Năm Căn Tam Giang Đông
U Minh
Khánh Hội
Khánh Tiến
Ngọc Hiển
Tân An
Viên An
Tam Giang Tây
 
Theo đó, đối tượng và điều kiện được vay vốn là người lao động cư trú hợp pháp tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nêu trên được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; có hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.
 
Mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài và theo các mức trần chi phí quy định theo từng thị trường.
 
Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 
Các đối tượng còn lại được vay vốn với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 
Báo laodong.vn
 

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA

HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)

Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.
 


Từ khoá
Hotline: 0979.171.312
 
THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Hotline:  0979.171.312 (Hỗ trợ khu vực phía bắc và miền trung)
Email : info@japan.net.vn
Thông tin thị trường Xuất khẩu lao động Nhật Bản 
Cập nhập liên tục những đơn tuyển dụng - phỏng vấn - thi tuyển trực tiếp với các xí nghiệp Nhật Bản trong năm 2023-2024

Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động nam/nữ đi XKLĐ không qua môi giới. Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục, quy trình, vay vốn và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình…; Đà Nẵng – Miền trung; Tp Hồ Chí Minh – tphcm (Sài Gòn) – các tỉnh miền Nam

Các đơn hàng XKLĐ tập trung tại các tỉnh Nhật Bản: Tokyo, Osaka, Hokkaido – Sapporo, Chiba, Saitama, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Iwate, Kagawa, Ibaraki, Kyoto, Nagano, Toyama, Shizuoka, Gifu, Kumamoto, Yamaguchi, Kanagawa, Hyogo, Miyagi, Gunma, Tochigi, Mie, Nagasaki, Okayama

KY THUAT VIEN NHAT BANKY SU NHAT BANTHUC TAP SINH NHAT BAN, KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNHTHUC TAP SINH KY NANGTU NGHIEP SINH NHAT BANXUAT KHAU LAO DONG NHAT BANXKLD NHATVAN HOA NHAT BANCONG TY XUAT KHAU LAO DONG

Tags: Chi phí XKLĐ Nhật Bản, Công ty XKLĐ tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí MinhMức lương XKLĐ Nhật Bản, Thủ tục, điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật, Thủ tục bảo lãnh vợ chồng sang Nhật, Gửi tiền từ Nhật
Copyright © 2013 - 2022 japan.net.vn